Informații necesare în vederea realizării serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului de Plasament nr.3 Slobozia, județul Ialomița și cantină"