Informații necesare în vederea realizării serviciilor de elaborare a Documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul "Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Urziceni, județul Ialomița și cantină"